Basisafspraken

Zeg alleen aardige dingen tegen elkaar.
Laat anderen meespelen.
Luister goed naar elkaar.
Anders zijn is leuk.
Een ruzie praten we uit.
Help een ander.
Kom je er samen niet uit, ga dan naar de leerkracht.

 

OBS Rhoon gaat uit van positief gestelde gedragsregels.
Hiermee kunnen wij probleemgedrag binnen de school, indien nodig, verminderen en eenduidigheid creëren. Dit doen wij aan de hand van 4 pijlers. Deze posters hangen in de school en in de klassen. In het begin van elk jaar maakt iedere klas hun eigen klassenafspraken en hangen deze aan de 4 pijlers.

De vier pijlers zijn:

1. IK : wat ik doe is goed voor mijzelf en de groep
2. IK en JIJ : ik zorg dat iedereen zich welkom voelt
3. IK en MIJN WERK : ik doe mijn werk zo goed als ik kan
4. IK en MIJN OMGEVING : ik zorg voor de school, het lokaal en onze spullen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid

 

Een veilig schoolklimaat

Bij ons staat het welbevinden, de betrokkenheid en het sociaal gedrag van de kinderen voorop. Hiervoor hebben we een aantal vaste middelen die ons daarbij helpen. We maken gebruik van een Sova methode waar verschillende sociale aspecten naar voren komen. De leerkracht evalueert regelmatig met de kinderen op het gedrag en legt de nadruk op het gewenste gedrag. De kinderen laten nadenken over hun eigen gedrag is daar een van de voorbeelden van. Tevens is de positieve groepsvorming een belangrijk aspect, daarbij helpen de vaste schoolafspraken en de zelfgemaakt klassenafspraken die elke klas maakt. Een veilig schoolklimaat wordt onder andere gemonitord door vragenlijsten vanuit observatiesystemen Zien! en Kijk!


Veiligheid in en om het schoolgebouw

Naast sociale veiligheid is fysieke veiligheid ook erg belangrijk. Er wordt elk jaar een veiligheidscheck van het schoolgebouw, plein en sporthal gedaan. Ook volgt een deel van het team elk jaar een BHV-cursus. Een groot deel van de ouders brengt hun kinderen met de auto naar school. Dit kan soms voor onveilige situaties zorgen. Om het autoverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij u de auto in de vakken te parkeren. De kinderen die op de fiets komen stappen af op het schoolplein en zetten hun fiets in het fietsenrek. Tijdens schooltijden is onze deur gesloten. U kunt aanbellen als u naar binnen wilt, waarna één van onze medewerkers de deur voor u opent.

Leerlijn zelfstandigheid

Op obs Rhoon zijn de kinderen zelfstandig in schoolse en sociale situaties, met een doorlopende leerlijn die door alle leerkrachten, leerlingen en ouders van de school gedragen wordt. In de leerlijn zelfstandigheid zit een opbouw in zelfstandige vaardigheden zoals zorg voor eigen spullen, jas ophangen, hulp vragen, problemen oplossen, zelfstandig werken en sociaal gedrag.

Het doel van de leerlijn zelfstandigheid is het ontwikkelen van zelfstandig gedrag, waardoor alle leerlingen uiteindelijk zullen uitgroeien tot onafhankelijke, zelfstandige individuen. Deze leerlijn is ook een preventiemiddel tegen gedragsproblemen en helpt kinderen om sociaal te zijn. Door de hoge mate van zelfstandigheid zal er meer effectieve leertijd overblijven. De zelfstandigheid wordt onder andere gemeten door onder andere Kijk! en Zien

Pestprotocol

Op school hebben wij een vastgesteld pestprotocol.  Het pestprotocol treedt in werking wanneer een leerling een pestsituatie meldt bij de leerkracht. Bij langdurige pestsituaties wordt de anti-pestcoördinator, Suzanne de Zwaan, ingelicht. In de lessen sociale vaardigheid wordt er onder andere ook aandacht besteed aan het verschil tussen pesten en plagen.

 

Gedragspecialist

Als leerkrachten in hun groep hulp nodig hebben op pedagogisch en sociaal vlak kunnen ze de expertise van de gedragspecialist inzetten. Ze observeert in de klas en helpt de leerkracht. Verder houdt de specialist het veilig schoolklimaat in de gaten en bekijkt ze hoe het schoolklimaat verbetert kan worden.