Groep 5 en 6

Informatie Groep 5

De kinderen krijgen na een activerende opening een klassikale instructie met behulp van voorbeelden op het digibord. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De leerkracht loopt volgens een vaste looproute door de klas voor eventuele vragen. Er kan dan gestart worden met de verlengde instructie voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben. Of met de verdieping voor de kinderen die de basis al goed snappen.
De stof die in groep 4 geleerd is wordt in groep 5 verder herhaald en uitgebreid.

Rekenen

We hebben op school de methode Wereld in getallen. Het rekenboek heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is leerkracht gebonden en de rode kant is gericht op het zelfstandig werken. De methode heeft verschillende differentatieniveaus *,**,***.De kinderen gaan elke week in ieder geval achter de computer voor de rekensoftware. In groep 5 gaan de kinderen de volgende doelen leren.

Getalbegrip en optellen/aftrekken tot 1000.
Benoemen boven de 1000
Optellen/aftrekken Tot 1000
Vermenigvuldigen en delen: Alle tafels,  Tafels met tientallen,Delen met rest, Verhoudingstabellen
Tijd: Minuten benoemen, Digitale tijd en 24-uurs klok
Meten: millimeter, centimeter, decimeter, meter en kilometer,
            milliliter, centiliter, deciliter, liter
            gram en kilogram
            oppervlakte en omtrek.

Taal

We hebben de methode Staal. Per jaar zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk blok heeft een thema dat wordt geïntroduceerd met een filmpje. Er is veel aandacht voor woordenschat, spreken, luisteren, taal verkennen, schrijven. De opbouw  van de thema's ziet er als volgt uit.
Week 1 en 2 nieuwe dingen leren (kennis opdoen).
Week 3 kennis uit week 1 en 2 toepassen (presenteren eindopdracht).
Week 4 toetsen, herhalen en uitbreiden.
De methode heeft digibord software waar de kinderen mee werken. De volgende thema’s komen aan bod: Ziekenhuis, Nacht, Eskimo’s, Dierentuin, Noodweer, Draaien, Geld, Geheimen.De woorden uit deze lessen staan onder het kopje ‘huiswerk’ op de website.

Spelling

We hebben de methode Staal. Dit jaar komen er 9 spellingsregels bij (kilowoord, ‘s-woord, centwoord, colawoord, politiewoord, ’s meervoud, tropischwoord). Vanaf groep 5 wordt er ook gekeken naar de  opbouw van de grammatica en de werkwoorden. Dagelijks worden voorgaande regels herhaald. Er is Digibord software met visuele instructie. Er wordt dagelijks dictee  gegeven (samen nakijken, zelf verwoorden van denkstappen). Alle spellingregels zijn te vinden op de website onder het kopje ‘huiswerk’.

Begrijpend lezen

We hebben de methode Leeslink. Daarmee worden 7 leesstrategieën aangeleerd. De methode heeft 4 blokken met 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 remediërings week. Er is aandacht vooral voor begrijpend en studerend lezen.februari. De kinderen krijgen Les en instructie via opdrachten op het digibord. Het doel is dat kinderen leren de 7 leesstrategieën toe te passen in actuele teksten.Elke week wordt er een stategie aangeboden.

Technisch lezen

We hebben de methode Timboektoe.Er is een Werkboekles, combi-leesles. Introductieles en een etalageles. Kinderen lezen technisch op eigen AVI-niveau. Extra oefeningen zijn er op de computer voor zwakke -, gemiddelde - en sterke lezers. Elk half jaar AVI-toetsen of indien nodig.

Wereldoriëntatie

Algemeen: Het toetsrooster staat op de website.De samenvattingen staan op de website.De samenvatting gaat een week van tevoren mee om te leren.Leerlingen leren thuis de samenvatting.De toets heeft vragen uit zowel de lessen als uit de samenvatting.
Aardrijkskunde: 8 hoofdstukken.Hoofdstuk 5 t/m 8 ook topo.
Gesschiedenis: 6 hoofdstukken.
Biologie:5 hoofdstukken.

Engels

Methode Take it easy. Engels in groep 5 is vooral bedoeld als kennismaking. De lessen zijn via het digibord te volgen. Ze zijn duidelijk en voor de kinderen erg leuk.

Sociaal-emotioneel

We hebben de methode Goed Gedaan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de methode zitten Zo-doe-je-dat-kaarten. Elke dag wordt er 10 min. aandacht besteed aan de groepssfeer. Dit door samen gesprekken te voeren, spelletjes te doen, elkaar te leren kennen.
Taakspel kan worden ingezet. Dit is een programma gericht op het stimmuleren van een positieve werkhouding. Het wordt gespeeld in groepjes. Aan het eind van de maand verdienen de kinderen de beloning die is afgesproken.

Pestprotocol

Dit document kunt u inzien op de website. In dit document staat beschreven hoe wij omgaan met pestgedrag en welk stappenplan we hanteren om het pesten te laten stoppen.

Huiswerk

Wereldoriëntatie: samenvatting van het te leren hoofdstuk of een kaart voor topografie.
Boekbespreking, MI werkstuk: 1x per jaar.
Indien nodig het werk dat niet af is.

 

 

Informatie Groep 6

De kinderen krijgen na een activerende opening een klassikale instructie met behulp van voorbeelden op het digibord. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De leerkracht loopt volgens een vaste looproute door de klas voor eventuele vragen. Er kan dan gestart worden met de verlengde instructie voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben. Of met de verdieping voor de kinderen die de basis al goed snappen.
De stof die in groep 5 geleerd is wordt in groep 6 verder herhaald en uitgebreid.

Rekenen

We hebben op school de methode Wereld in getallen. Het rekenboek heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is leerkracht gebonden en de rode kant is gericht op het zelfstandig werken. De methode heeft verschillende differentatieniveaus *,**,***.De kinderen gaan elke week in ieder geval achter de computer voor de rekensoftware. In groep 6 gaan de kinderen de volgende doelen leren.

Getalbegrip: Orientatie in de getallen tot 10000
Uitspraak en positiewaarde
Afronden op duizentallen en honderdtallen
Optellen/aftrekken:
Cijferend onder elkaar optellen en aftrekken
Optellen en aftrekken tot 10000
Vermenigvuldigen:
Sommen als 7 x 49, 300 x 4, 100 x 45
Schatten: 4 x 198 ≈
Delingen zoals 320 :4, 240 : 12
Kommagetallen:
Kommagetallen bij lengte
Breuken:
Introductie van breuken
Afstanden berekenen, 2/3 deel van 12 km
Breuknotatie
Prijs/hoeveelheid berekenen 3/4 deel van €12,-
Geld:
Vermenigvuldigen van geldbedragen
Optellen en aftrekken van geldbedragen
Teruggeven
Tijd:
Jaarkalender
Tijdsduur
Herhaling klokkijken analoog en digitaal
Meten:
Introductie windroos
Oppervlakte en omtrek meten
Introductie van centiliter
1kg = 1000 gram
Meetkunde:
Plattegronden
Ruimtelijke oriëntatie

Taal

We hebben de methode Staal. Per jaar zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk blok heeft een thema dat wordt geïntroduceerd met een filmpje. Er is veel aandacht voor woordenschat, spreken, luisteren, taal verkennen, schrijven. De opbouw van de thema's ziet er als volgt uit.
Week 1 en 2 nieuwe dingen leren (kennis opdoen).
Week 3 kennis uit week 1 en 2 toepassen (presenteren eindopdracht).
Week 4 toetsen, herhalen en uitbreiden.
De methode heeft digibord software waar de kinderen mee werken. De volgende thema’s komen aan bod: Amsterdam, Pronkstukken, Zeebenen, Ondergronds, Sport, Spijsvertering, Plankenkoorts en Jungle.De woorden uit deze lessen staan onder het kopje ‘huiswerk’ op de website.

Spelling

Dit jaar komen er 9 spellingsregels bij (taxiwoord, chefwoord, theewoord, caféwoord, cadeauwoord, routewoord, garagewoord, lollywoord en het tremawoord). Elke dag staat een spellingregel centraal. Dagelijks worden voorgaande regels herhaald. De leerkracht doet aan modeling.  Er zij instructiefilmpjes op digibord. Dagelijks wordt er dictee gegeven (samen nakijken, zelf verwoorden van denkstappen) De methode biedt een vaste verbinding tussen spelling, werkwoordspelling en grammatica, inclusief leestekens. Alle spellingregels zijn te vinden op de website onder het kopje ‘huiswerk’.

Begrijpend lezen

We hebben de methode Leeslink. Daarmee worden 7 leesstrategieën aangeleerd. De methode heeft 4 blokken met 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 remediërings week. Er is aandacht voor vooral begrijpend en studerend lezen. In groep 4 starten de leerlingen met de methode Leeslink in februari. Er zijn 2 blokken met 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 remediërings week. De kinderen krijgen Les en instructie via opdrachten op het digibord. Het doel is dat kinderen leren de 7 leesstrategieën toe te passen in actuele teksten.Elke week wordt er een stategie aangeboden.

Technisch lezen

We hebben de methode Timboektoe.Er is een Werkboekles, combi-leesles. Introductieles en een etalageles. Kinderen lezen technisch op eigen AVI-niveau. Extra oefeningen zijn er op de computer voor zwakke -, gemiddelde - en sterke lezers. Elk half jaar AVI-toetsen of indien nodig.

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde (Wijzer door de wereld): 8 hoofdstukken gaan over Nederland. Daarbij zijn er 8 topografie toetsen.
Geschiedenis (Wijzer door de tijd): 6 hoofdstukken gevolgd door een toets. Vanaf de tijd van de Jagers en boeren(Prehistorie) tot tijd van Steden en Staten (Karel de Grote)
Biologie (Wijzer door de natuur): 5 hoofdstukken, afwisselend over natuur en techniek (met gebruik techniekkasten).
Elk hoofdstuk sluiten we af met een herhalingsles en een toets.
De samenvatting gaat een week van tevoren mee om te leren. Alle samenvattingen staan op de website, zo ook het toetsrooster.
De toets heeft vragen uit zowel de lessen als uit de samenvatting.

Engels

Methode Take it easy. Engels in groep 6 is vooral bedoeld als kennismaking. De lessen zijn via het digibord te volgen. Ze zijn duidelijk en voor de kinderen erg leuk.

Sociaal-emotioneel

We hebben de methode Goed Gedaan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de methode zitten Zo-doe-je-dat-kaarten. Elke dag wordt er 10 min. aandacht besteed aan de groepssfeer. Dit door samen gesprekken te voeren, spelletjes te doen, elkaar te leren kennen.
Taakspel kan worden ingezet. Dit is een programma gericht op het stimmuleren van een positieve werkhouding. Het wordt gespeeld in groepjes. Aan het eind van de maand verdienen de kinderen de beloning die is afgesproken.

Pestprotocol

Dit document kunt u inzien op de website. In dit document staat beschreven hoe wij omgaan met pestgedrag en welk stappenplan we hanteren om het pesten te laten stoppen.

Huiswerk

Indien nodig als het werk niet af is.
Wereldoriëntatie: samenvatting van het te leren hoofdstuk of een kaart voor topografie.
Spreekbeurt: 1x per jaar.
Boekbespreking: 1x per jaar
Een MI-werkstuk op school en papierversie thuis
Agenda zodat ze leren plannen.