Wijze van vervanging

Bij ziekte van leerkracht of compensatieverlof proberen wij vervanging te regelen. Is er geen invalleerkracht beschikbaar dan wordt de groep opgevangen door een leerkracht die andere taken binnen de school verricht. Lukt dit niet dan verdelen we de leerlingen over andere groepen. Als het niet anders kan dan sturen we de kinderen naar huis nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld. Laatste optie komt in de praktijk zelden voor.

Nascholing

Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen dan wel vertrouwd te raken met nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats of op vastgestelde studiedagen.

Gymleerkrachten

Op school zijn er twee vakleerkrachten gym. Anousjka Vinke op de dinsdag- en vrijdagochtend. 
Kevin Francois op dinsdag, donderdagochtend en vrijdagmiddag.

Remedial Teaching

Onder gymtijd zal er aan de slag worden gegaan gaan met remedial teaching.

Specialisten

Wij hebben op school een reken-, taal-,gedrags-,zorg-, coach- en hoogbegaafdheidsspecialist. Deze specialisten zijn leerkrachten van de school die naast hun lesgebonden taken hun niet lesgebonden taken inzetten voor hun specialisme.

Marissa van der Hoek is zorgspecialist
Eline Sepers is reken- en taalspecialist 
Suzanne de Zwaan is gedragsspecialist en bovenbouwcoördinator
Jiska Zandijk is specialist hoogbegaafdheid en onderbouwcoördinator
Jacqueline Gillet is coach                                                                                                                                                           Charlotte Dijker is middenbouwcoordinator

Dit team van specialisten wordt aangevuld met Erik Roosken, Marjolein van Kooten en Jaimy Wijnberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team

Aan de school zijn 24 leerkrachten verbonden die onderwijs geven aan de groepen 1 t/m 8. Team obs Rhoon, locatie Portland bestaat verder uit  de directie , twee vakleerkrachten gymnastiek, een intern begeleider en studenten.

 

 

Olivier Vermeulen

Directeur

Christa Horsman

Groepsleerkracht 1/2 A
(maandag,dinsdag,woensdag)

Roxanne Visser

Groepsleerkracht 1/2 A
(donderdag en vrijdag)

Shannon Bleijenberg

Groepsleerkracht groep 1/2 B
(maandag t/m woensdag)

Angela Snijders

Groepsleerkracht 1/2 B
(donderdag en vrijdag)

Jiska Zandijk

Groepsleerkracht 1/2 C
(maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag)

Rick Koster

Groepsleerkracht 1/2D
(maandag t/m vrijdag)

Anneke Valat

Groepsleerkracht 1/2 D

Charissa Kortrijk

Groepsleerkracht 3 A
(maandag en dinsdag)

Charlotte Dijker

Groepleerkracht 3 A
(woensdag t/m vrijdag)

Jaimy Wijnberg

Groepsleerkracht 3B
(maandag t/m vrijdag)

Melanie Parren

Groepsleerkracht 4 A 
(maandag t/m donderdag)

Annemieke van der Wulp

Groepsleerkracht 4 B
(maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

Jacqueline Gillet

Groepsleerkracht 5 A 
(maandag t/m vrijdag)

Monica van den Heuvel

Groepsleerkracht 5 B
(maandag t/m vrijdag)

Eline Sepers

Groepsleerkracht 6
(donderdag en vrijdag)

Marjolein van Kooten

Groepsleerkracht 6/7
(dinsdag, woensdag) 

Esther Belder

Groepsleerkracht 6/7
(maandag,donderdag en vrijdag) 

Roos Hollenberg

Groepsleerkracht 7
(maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

Erik Roosken

Groepsleerkracht groep 8 b
(maandag, donderdag en vrijdag)

Ilham Chattou

Groepsleerkracht 7 en 8 b
(dinsdag, woensdag en donderdag)

Suzanne de Zwaan

Groepsleerkracht 8 A
(maandag t/m vrijdag) bovenbouwcoordinator

Marissa van der Hoek

Intern begeleider groep 1 t/m 8
(maandag, donderdag en vrijdag)

Vak leerkracht gym

Vakleerkracht gymnastiek
(dinsdag,donderdag,vrijdag)

Conciërge

Conciërge
(maandag t/m vrijdag)

Conciërge

Conciërge 
(maandag t/ m vrijdag)