Hulpouders

 

Rhoon, augustus 2017

Ook dit schooljaar organiseert de ouderraad (OR) samen met het onderwijsteam vele activiteiten, maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp. Om u wat meer inzicht te geven in de geplande activiteiten vind u op de volgende pagina’s een uitgebreide toelichting.

In de regel is het zo dat wanneer u zich als hulpouder heeft opgegeven u niet (altijd) bij uw eigen kind(eren) in de klas/groep wordt ingedeeld. Een (medische) uitzondering daar gelaten…….

Wij verzoeken u vriendelijk via de website van school (onder het kopje “ouders-hulpouders”) aan te geven voor welke activiteit wij op uw hulp kunnen rekenen. We verzoeken u in verband met de planning van de activiteiten dit zo spoedig mogelijk te doen. Noteert u alstublieft de door u opgegeven data ook direct in uw agenda. (Let op: aanmelding is nog geen bevestiging dat u ook daadwerkelijk als hulpouder bent ingedeeld). Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn het formulier via de website in te vullen kunt u een e-mail sturen naar ouderraadobs@hotmail.nl. Indien u gebruik maakt van de browser Firefox dan graag per email aanmelden aangezien deze browser niet goed werkt met het aanmeldingsprogramma.

U krijgt na ontvangst van uw formulier automatisch een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding gestuurd. Ontvangt u geen bevestiging dan is er iets mis gegaan en hebben wij u aanmelding niet ontvangen. Naarmate de datum van de activiteit nadert (1 a 2 weken van te voren) krijgt iedere ouder die zich heeft aangemeld een e-mail met specifiekere informatie indien u bent ingedeeld of een afmelding indien wij u niet in kunnen delen. Mochten we teveel aanmeldingen hebben voor een bepaalde activiteit dan kijken we naar de volgorde van aanmelding en ook naar het aantal activiteiten waar u zich als hulpouder voor beschikbaar stelt.

Om organisatorische redenen willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken om een afmelding (tijdig) door te geven aan de OR. U kunt deze sturen door de door u ontvangen e-mail te beantwoorden ( ouderraadobs@hotmail.nl ).

Wij wijzen u er ook op dat er geen jongere broertjes of zusjes meer mee naar school genomen mogen worden indien u zich heeft aangemeld als hulpouder bij onderstaande activiteiten. Ervaring leert dat de aandacht van de ouder veelal uit gaat naar het jongere kind en niet of minder naar de kinderen/activiteit waarvoor hulp gevraagd is. Natuurlijk is elk kind verschillend en zal het ene kind totaal geen aandacht vragen en het andere kind wel. Wij willen echter 1 lijn trekken.

Alvast bedankt voor uw aanmelding.

Ouderraad OBS Portland

Sinterklaas

Op vrijdag 17 november 2017 (1 dag voor de landelijke intocht) gaan we de school versieren. Ook hebben we uw hulp nodig bij het inpakken van diverse cadeautjes (veel!).

Kerstversiering en kerstdiner

Op woensdagochtend 6 december 2017 gaan we de school versieren en op woensdag 20 december 2017 is het jaarlijkse kerstdiner. Hierbij maken alle kinderen (of hun ouders) wat lekkers te eten dat gezamenlijk in de feestelijk versierde klas zal worden opgegeten. Let op! Mag uw kind iets niet eten en/of drinken (bijv. in verband met een allergie) geeft u dit dan (nogmaals) door aan de leerkracht. Hier wordt zeker rekening mee gehouden en indien mogelijk vervangen door iets dat wel door uw kind kan worden genuttigd.

· Er is op woensdag 20 december 2017 na schooltijd hulp nodig met het feestelijk inrichten van de klaslokalen en het dekken van de tafels.

· Er is tijdens het kerstdiner hulp nodig in de klassen met het klaarzetten/verdelen van eten en drinken en na het kerstdiner helpen met opruimen. (dit wordt helaas nog wel eens vergeten)

Voorjaarsontbijt

Op woensdagochtend 28 maart 2018 gaan alle kinderen, in hun pyjama, genieten van een voorjaarsontbijt. In hun eigen klas staan vrolijk gedekte tafels met een verscheidenheid aan lekkere dingen om te eten en te drinken. Let op! Mag uw kind iets niet eten en/of drinken (bijv. in verband met een allergie) geeft u dit dan (nogmaals) door aan de leerkracht. Hier wordt zeker rekening mee gehouden en indien mogelijk vervangen door iets dat wel door uw kind kan worden genuttigd.

· Er is op woensdag 28 maart hulp nodig met het koken van eieren (thuis), hulp in de klas tijdens het eten en nadien bij het opruimen. De eieren zullen dinsdag 27 maart om 15.15 uur op het schoolplein worden uitgedeeld aan ouders die willen helpen.

Koningsspelen/Sportochtend

Op vrijdag 20 april 2018 vindt de sportdag plaats op de voetbalvelden van VV Smitshoek. Voor zowel de onderbouw (groepen 1 tm 4) als de bovenbouw (groepen 5 tm 8) worden weer spellen en clinics georganiseerd op 2 aparte velden.

· Gedurende de ochtend zijn er begeleiders nodig die of wel bij een

spel ofwel bij een clinic assisteren.

· Gedurende de ochtend zijn er ouders om de kinderen van de

onderbouw te begeleiden van het veld naar het toilet en vice versa.

· Ook is er gedurende de sportdag een gediplomeerd EHBO-er nodig.

Schoolreis

Op vrijdag 29 juni 2018 gaan alle kinderen op schoolreis naar…………………………..  dat blijft zoals ieder jaar nog even een verrassing!!

Groep 1 t/m 7 wordt, per klas, in kleine groepjes verdeeld die de gehele dag onder begeleiding van een ouder of een leerkracht met elkaar doorbrengen. De leerlingen van groep 8 mogen op eigen houtje de dag doorbrengen.

· Gedurende de gehele dag zijn er (veel) begeleiders nodig.

Schoonmaak

Gedurende het schooljaar wordt het schoolgebouw schoongemaakt door personeel van een schoonmaakbedrijf. Het aantal uur dat er wordt schoongemaakt is niet genoeg om alle klaslokalen spik en span te houden, dat is budgettair niet haalbaar. Aan het begin van het schooljaar maandag 9 oktober 19.00 uur en op donderdag 12 april 2018 19.00 uur worden alle klaslokalen drastisch schoongemaakt door de OR en hulpouders.

We zijn er allemaal bij gebaat dat onze kinderen in een schone school les krijgen. Daarom hierbij een oproep aan alle ouders:

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

 

  • Niet alle velden zijn ingevuld.