Informatie

 
Informatievoorziening

Op de hoogte blijven van wat er allemaal in de school gebeurt? Dit kan door het lezen van de digitale maand- en nieuwsbrief en het regelmatig bezoeken van deze site. De maand- en/of andere informatiebrieven krijgt u via de e-mail.

Belangrijk is het directe contact tussen ouders en school, vandaar dat we u minstens drie keer per jaar uitnodigen om te komen praten over het wel en wee van uw kind(eren). Wij verwachten u dan te kunnen ontmoeten. Uiteraard kunt u zelf te allen tijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken als daar behoefte aan is.

Aan het eind van het schooljaar ontvangt u de schoolgids waarin wij aangeven wie wij zijn en waar wij voor staan. Daarnaast staat in deze schoolgids de agenda voor komend jaar en de groepsverdeling.
 
Kindgesprekken
Dit zijn gesprekken die gevoerd worden met kinderen waarbij de leerkracht open vragen stelt. In dit gesprek geeft het kind aan wat het nodig heeft. Welke doelen het wil behalen, waar het aan wil werken en hoe het kind dit kan bereiken. Doel van de kindgesprekken is: * Meer focus bij de kinderen: de kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces en hun aandeel daarin, waardoor ze beter gaan presteren en dit hun zelfvertrouwen zal vergroten; * Opbouwen van de vertrouwensrelatie tussen kind en leerkracht; * Stimuleren van het kind in denken en leren; * Vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind; * Meer handelingsgericht werken; * Verhoogde betrokkenheid van de ouders en het kind zelf;
 
Opendag
Op maandag 31 januari is de Opendag van het basisonderwijs van Albrandswaard. Op deze dag staan de deuren van alle basisscholen open om een kijkje te komen nemen. Op onze school kunt u openbare lessen bijwonen in alle groepen. De school kan door nieuwe ouders,bestaande ouders of opa's en oma's worden bezocht.
 
Kunstmenu
Met Kijkkunst ontdekken kinderen uit groep 1 tot en met 8 hoe inspirerend kunst kan zijn. De kinderen bezoeken een dans- of theatervoorstelling, een concert of vertelvoorstelling. Of ze krijgen beeldende kunst in de klas.

Kunstgebouw selecteert speciaal voor Kijkkunst kwalitatief hoogstaande en aansprekende voorstellingen uit het landelijke aanbod en ontwikkelt beeldende kunstprojecten in samenwerking met bekende en minder bekende kunstenaars.

Cultuureducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. Met kunst meemaken en zelf kunst maken verrijken kinderen op een aanstekelijke en inspirerende manier hun horizon en talenten.