Algemeen

 
Organisatie van het onderwijs
De leerlingen zijn verdeeld in groepen van dezelfde leeftijd, de zogenaamde jaarklassen. Binnen deze jaarklassen krijgen de kinderen dezelfde stof aangeboden. Uiteraard differentiëren we binnen deze groepen aan de hand van de verschillen tussen kinderen. Daarnaast is het mogelijk dat kinderen die op een ander niveau dan de klas werken, een eigen aanbod krijgen.

Elk jaar wordt aan de hand van de middelen die de overheid aan onze school beschikbaar stelt een keuze gemaakt over de indeling van de groepen. Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om vanaf de groepen 3 met combinatiegroepen te werken. Dit houdt in dat kinderen uit verschillende jaarklassen in één groep zitten.