Ondersteuning

Constateren
Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Dit resulteert dan in een bespreking van het kind met de ouders, de intern begeleider, de zorgcoördinator en de betrokken hulpverleners. Maar ook u als ouder kunt aangever zijn. Vangt u thuis geluiden op en heeft u het idee dat de school het nog niet gemerkt heeft, meldt dit dan aan de groepsleerkracht. 

Charlotte Dijker
 
Intern begeleider
groepen 1 t/m 8