Veiligheid

 
Een veilig schoolklimaat
Bij ons staat het welbevinden, de betrokkenheid en het sociale gedrag van de kinderen voorop.
Om hier constructief aan te werken maken we gebruik van een methode voor sociale vaardigheden.
Daarnaast evalueert de leerkracht regelmatig met de kinderen op het gedrag. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gewenst gedrag en laat de leerkracht de kinderen nadenken over hun eigen gedrag.Ook besteden wij veel aandacht aan groepsvorming om de positieve sfeer in de school te versterken.

Veiligheid in en om het schoolgebouw
Naast de sociale veiligheid is ook de fysieke veiligheid belangrijk. Er wordt elk jaar een veiligheidscheck van het schoolgebouw, het schoolplein en de sporthal gedaan.
Een deel ons team is in het bezit van BHV-diploma en volgt jaarlijks de herhalingscursus. Zij overzien de ontruimingsoefeningen en ondernemen actie.
Vanuit veiligheidsoverwegingen kiezen wij ervoor om de deur tijdens schooltijden gesloten te houden. Wanneer u in het gebouw moet zijn, kunt u uiteraard aanbellen en zal één van onze medewerkers de deur voor u openen.