Weet wie je bent, ken je talent

We willen natuurlijk dat al onze kinderen goed leren rekenen, schrijven en lezen, maar daar is OBS Portland niet mee tevreden. We willen dat kinderen onze school verlaten met een idee van wie ze zijn. Waar zijn ze goed in? Welke talenten hebben ze? Waar worden ze blij van? Door samen op ontdekking te gaan willen we kinderen in de 8 jaar dat ze op onze school zitten antwoord laten vinden op die vragen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in eigen talenten en interesses en in die van de ander. We willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, breder dan het verplichte curriculum dat het basisonderwijs biedt. We zien het als onze taak om leerlingen zelfvertrouwen op te laten doen door iedereen te laten ervaren dat ze iets kunnen. We geloven erin dat leerlingen die met deze kennis over zichzelf naar het voortgezet onderwijs uitstromen in brede zin succesvoller kunnen zijn. Hiermee slaan we een concretiseringsslag met betrekking tot onze visie en zetten we onderscheidend onderwijs in de regio neer.
 
Breinland
Voor de leerlingen die buiten het reguliere aanbod wat extra’s kunnen gebruiken, hebben wij projectgroepen. In deze groepen draaien de kinderen mee die behoefte hebben aan extra of andere uitdaging. Vaardigheden zoals kritisch denken en analyseren worden in de projectgroepen behandeld

Vliegles
In alle klassen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en versterken van executieve functies en vaardigheden. Voor de kinderen die daar extra hulp bij kunnen gebruiken, is er de zogenaamde vliegles. Hier worden kinderen buiten de klas individueel of in kleine groepjes begeleid bij het versterken van hun executieve functies.