Met trots presenteren wij onze visie

 
Anders leren
 
Het onderwijs van OBS Portland is gevarieerd en biedt een evenwicht tussen kennis en vaardigheden, persoonlijke vorming en leren deelnemen aan de samenleving. Naast kennis richten wij ons ook op creatieve, muzikale en culturele ontwikkeling. De verschillende vakken versterken elkaar; op verschillende manieren leren de leerlingen de wereld om hen heen kennen en deze ervaren. Omdat wij erin geloven dat kinderen op verschillende manieren leren, variëren wij in werkvormen zodat iedereen uitdaging vindt bij ons op school. Wij zijn nieuwsgierig naar ieders talent en maken ruimte voor ontwikkeling.
Groei
 
Wat wij doen op onze school is gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Samen met de kinderen stellen wij doelen op waaraan zij willen werken en waarin wij hen begeleiden, hierbij staat persoonlijke groei en ontwikkeling voorop. Dit wordt gedaan tijdens de kindgesprekken waarbij samen met het kind de onderwijsbehoeften in beeld worden gebracht. De opbrengsten ten aanzien van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt periodiek in beeld gebracht en geanalyseerd. Het leren van elkaar is een aspect waaraan wij grote waarde hechten. De kinderen op OBS Portland zijn trots op wie zij zijn en wat zij doen. Wij leren de kinderen uitdagingen aan te gaan door hard te werken en ervaringen op te doen. Kinderen accepteren het leerproces en zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit. Met deze op groei gerichte mindset kunnen kinderen zichzelf blijven verbeteren en ontwikkelen. De professionaliteit van het werk vereist ook van de leerkrachten dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Reflectie op eigen handelen, houding en gedrag en op het effect van de lessen is daarbij een vanzelfsprekend onderdeel.